POLECAMY W SERWISIE
zdjęcie

Nowe kolory bielizny termoaktywnej FIRE & ICE.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów rozszerzyliśmy ofertę o bieliznę termoaktywną w kolorze czerwonym i granatowym

więcej
POLECAMY W SIECI
bielizna damska Donnabielizna damska LupoLine

P.P.H.U. DONNA oświadcza, że:

Witryna www.gotherm.pl jest udostępniana na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie.
Witryna www.gotherm.pl jest dostępna w takim stanie w jakim Użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego i ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny.
Właściciel Witryny, P.P.H.U. DONNA nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika.

P.P.H.U. DONNA nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w witrynie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań Użytkowników.
P.P.H.U. DONNA zastrzega sobie prawo zmiany zawartości Witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Witryny.

P.P.H.U. DONNA nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Witryny www.gotherm.pl.
Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Witryny, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Witrynie ponosi Użytkownik.
W celu poprawienia funkcjonalności Witryny istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich.
W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.
Żadna z informacji zamieszczonych w Witrynie www.gotherm.pl, w szczególności dotycząca usług świadczonych przez P.P.H.U. DONNA, nie stanowi oferty P.P.H.U. DONNA